22.03- ŚWIATOWY DZIEŃ WODY!

Światowy Dzień Wody obchodzony jest 22 marca każdego roku. Został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych w 1992 roku. Ma na celu zwrócenie uwagi na globalną kwestię wody i promowanie działań na rzecz zrównoważonego zarządzania zasobami wodnymi.

Każdego roku Światowy Dzień Wody koncentruje się na innym aspekcie problematyki wodnej, podkreślając różnorodne wyzwania związane z wodą, jakie stoi przed światem, w tym dostęp do czystej wody pitnej, ochronę ekosystemów wodnych, a także rolę wody w rozwoju społecznym i gospodarczym.

W tym roku Światowy Dzień Wody obchodzony jest pod hasłem: „Water for peace”-które odnosi się do potrzeby umożliwiania równego dostępu do wody wszystkim ludziom- niezależnie w jakim kraju żyją, do jakiej grupy społecznej należą. Hasło odnosi się również do napięć i konfliktów między społecznościami i krajami.

Dzień ten stanowi okazję do edukacji, prowadzenia dyskusji i podejmowania działań mających na celu poprawę zarządzania zasobami wodnymi oraz dostępu do wody dla wszystkich.

A co my możemy robić aby dbać o zasoby wody i żyć w świadomości ekologicznej?

Dbając o wodę, przyczyniamy się do ochrony tego cennego zasobu dla przyszłych pokoleń. Oto kilka sposobów, dzięki którym możemy być bardziej odpowiedzialni w zakresie korzystania z wody:

 1. Oszczędzanie wody w domu:
  • Naprawiaj cieknące krany i rury.
  • Zamknij kran podczas mycia zębów, golenia lub mycia rąk.
  • Instaluj urządzenia oszczędzające wodę, takie jak perlatory na kranach, prysznice o niskim przepływie i toalety o zredukowanym zużyciu wody.
  • Myj samochód przy użyciu wiadra i gąbki zamiast węża, co pozwala ograniczyć zużycie wody.
  • Zbieraj deszczówkę do podlewania roślin, mycia samochodu lub innych zastosowań zewnętrznych.
  • Stosuj sprzęty gospodarstwa domowego (pralki)z programami ekologicznymi, które pracują przy minimalnym użyciu wody w systemie.
 2. Oszczędzanie wody w ogrodzie:
  • Wybieraj rośliny odporne na suszę i dobrze przystosowane do lokalnego klimatu.
  • Podlewaj rośliny rano lub wieczorem, aby zminimalizować parowanie.
  • Używaj systemów nawadniających kroplowo lub soaker hose, które dostarczają wodę bezpośrednio do korzeni roślin, minimalizując straty związane z parowaniem i spływem.
  • Stosowanie sorbentów- Sorbenty dla roślin są materiałami używanymi do utrzymania wilgoci w glebie, co jest szczególnie przydatne w gorących i suchych warunkach. Mogą one znacząco zredukować częstotliwość potrzebnego podlewania, a także poprawić warunki wzrostu roślin.
 3. Zmniejszenie zanieczyszczenia wody:
  • Nie wylewaj chemikaliów domowych, takich jak farby, oleje czy środki czyszczące, do kanalizacji.
  • Używaj środków czyszczących przyjaznych dla środowiska.
  • Unikaj stosowania nadmiernej ilości nawozów i pestycydów w ogrodzie, które mogą być zmywane do lokalnych zbiorników wodnych.
 4. Edukacja i podnoszenie świadomości:
  • Ucz się więcej o lokalnych zasobach wodnych i problemach z nimi związanych.
  • Uczestnicz w lokalnych programach oczyszczania wód i ochrony środowiska.
  • Prowadź i wspieraj kampanie edukacyjne promujące oszczędzanie wody.
  • Uświadamiaj swoje dzieci i wnuki o konieczności dbania o zasoby wodne.

Każdy z nas może przyczynić się do ochrony zasobów wodnych poprzez codzienne, świadome działania. Oszczędzanie wody i ograniczanie jej zanieczyszczenia to kluczowe kroki w kierunku zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska.

„…bo to od nas zależy co Matka Natura pozostawi naszym dzieciom…”

Wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z tobą.