ROTEOR 3%

ŚRODKI PIANOTWÓRCZE


Roteor M – syntetyczny środek pianotwórczy: 

Jednym z najbardziej znanych w pożarnictwie środków pianotwórczych jest Roteor M. To produkt przeznaczony do tworzenia wysokich i bardzo stabilnych pian. Środek posiada certyfikat Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej, może być stosowany w jednostkach straży pożarnej i w przemyśle.

Roteor M należy do grupy syntetycznych środków pianotwórczych. Zawiera m.in.:

  • związki powierzchniowo czynne,
  • inhibitory korozji,
  • dodatki, obniżające temperaturę krzepnięcia.
Nazwy alternatywne
Wodnoalkoholowy roztwór środków powierzchniowo czynnych, substancji hydrotropowej, inhibitora korozji i stabilizatora piany

Wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z tobą.