Pogotowie Ekologiczne

uslugi / pogotowie-ekologiczne

POGOTOWIE EKOLOGICZNE

Usługi Pogotowia Ekologicznego obejmują:

Standardowy zakres naszych usług zawiera:

Sposób postępowania zależy od wielkości i rodzaju awarii oraz miejsca zdarzenia.

Jesteśmy dostępni dla Państwa 24 godziny na dobę. Dojeżdżamy w niedzielę i święta, zawsze wyposażeni w najskuteczniejsze środki, przyjazne środowisku.

Firma Sintac – Polska Sp. z o.o. już od ponad 19 lat świadczy usługi Pogotowia Ekologicznego. Współpraca z nami daje gwarancję, że powierzone prace wykonamy profesjonalnie, rzetelnie, skutecznie, zgodnie z zasadami ekonomii i co jest bardzo ważne, zgodnie z wymogami aktualnych przepisów z zakresu ochrony środowiska. Na wykonywanie powyższego zakresu usług posiadamy wszystkie wymagane prawem decyzje i uprawnienia. Prace realizujemy zgodnie z zaleceniem pokontrolnym wioś, łącznie z pełną dokumentacją (raportem) z wykonanych prac.

Nasi stali partnerzy:

Państwowa Straż Pożarna, Zakładowe Straże Pożarne, Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii, placówki naukowe i akredytowane laboratoria badawcze.

Wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z tobą.