Odbiór odpadów i sprzątanie specjalistyczne

uslugi / specjalistyczne mycie i odtłuszczanie

Odbiór odpadów i sprzątanie specjalistyczne

Posiadane zezwolenia uprawniają Sintac Polska Sp. z o.o. do:

Usługi odbioru odpadów obejmują:

Likwidacja „dzikich” wysypisk odpadów

Odbiór odpadów niebezpiecznych do unieszkodliwienia

Odbiór, transport i unieszkodliwienie skażonej gleby

Demontaż, odbiór, transport i unieszkodliwienie azbestu

Wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z tobą.