Sorbent SORB XT ®

SORBENT SORB XT® – SORBENT W 100 % NATURALNY.
ABSOLUTNA NOWOŚĆ!

Naturalny hydrofobowy sorbent na bazie torfu – nietoksyczny, ekonomiczny, bardzo wydajny, pochłania min. oleje, chemikalia, węglowodory, ropę naftową, barwniki, farby, metale ciężkie, tłuszcze zwierzęce, krew. Pochłania opary (ok. 90%), zmniejszając ryzyko wybuchu. Nie pochłania wody, po użyciu może zostać spalony, ulega biodegradacji.
Temperatura samozapłonu: powyżej 260’C.
Po zastosowaniu na powierzchni wody należy go usunąć z pochłoniętą cieczą w przeciągu najbliższych godzin – nie utrzymuje on się na wodzie tak jak Sorbent Duck.

Są to sorbenty o najwyższych parametrach chłonności (chłonność ponad 4-krotność swojej własnej wagi).

Wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z tobą.