SORBENTY

Co to są sorbenty?

To produkty wykorzystywane do pochłaniania różnego rodzaju substancji ciekłych.

Głównie są stosowane do pochłaniania substancji ropopochodnych, kwasów oraz zasad.

Wraz z rosnącą świadomością proekologiczną oraz obowiązującymi przepisami ochrony środowiska, sorbenty używane są powszechnie m.in. na drogach, w zakładach produkcyjnych, firmach serwisowych, na stacjach benzynowych, na magazynach a nawet stanowią skład wyposażenia ADR samochodów przewożących substancje niebezpieczne.

Na podstawie czego rozróżniamy sorbenty?

ze względu na formę (wygląd).

Sorbenty sypkie: (np. Sorbent Compakt), Sorbenty polipropylenowe: (np. maty polipropylenowe, ściereczki, płachty, rękawy, chodniki, poduszki)

ze względu na to co chłoną:

Sorbenty uniwersalne (np. Sorbent Compakt, Sorbent Imperial)

Sorbenty selektywne (np. Sorbent Duck, Sorbent Nonaqua, Sorbent Sorb XT)

ze względu na ich zastosowanie:

Sorbenty stosowane na powierzchniach utwardzonych (np. Sorbent Compakt, Sorbent Imperial, Sorbent Nonaqua)

Sorbenty stosowane na wodzie (np. Sorbent Duck, zapory polipropylenowe, taśmy)

Jakie informacje warto mieć, na temat sorbentu, przed jego zakupem?

 – Chłonność- to najważniejszy parametr tej grupy produktów, który bardzo łatwo pokaże Państwu z jakiej klasy sorbentem macie do czynienia.

Najbardziej popularną metodą badania chłonności w Polsce jest metoda Westinghousa. Wyrażana jest w procentach. Im wyższa wartość tym lepsza chłonność.

Fakt, że dany sorbent posiada dopuszczenie CNBOP nie oznacza, że będzie to wysokiej jakości sorbent. Dzisiaj, dopuszczenie otrzyma każdy sorbent który posiada chłonność min. 50% co jest bardzo niskim parametrem.

Im wyższa chłonność tym mniej sorbentu użyjemy do pochłonięcia danej plamy. Dodatkowo wytworzymy mniej odpadu. Sorbent z chłonnością powyżej 100% może być stosowany wielokrotnie aż do pełnego nasączenia.

Zatem oszczędnością nie jest kupowanie taniego sorbentu, lecz takiego o możliwie najwyższej chłonności.

Współczynnik tarcia-

Ważne jest aby zastosowany sorbent przywracał szorstkość na szlaku komunikacyjnym a nie tworzył mazi czy błota. Zasadnym jest wymaganie przez Zamawiającego dostarczenia dokumentów z badań wskaźnika szorstkości.

Wyciek paliwa węglowodorowego powoduje śliskość nawierzchni, która może być przyczyną wypadków komunikacyjnych i dalszego skażenia środowiska. Przykładem jest wypadek na drodze krajowej nr 1 w Czechowicach- -Dziedzicach we wrześniu 2016 r., gdy samochody dojeżdżające do sygnalizacji świetlnej, wjeżdżając na plamę olejową traciły przyczepność i wpadały w poślizg. W zdarzeniu wzięło udział 10 samochodów.

Kalcynacja-

(Kalcynacja, czyli obróbka termiczna sorbentu)

sorbenty nieprzetworzone
Są to wysuszone i pokruszone minerały o bardzo różnorodnej wielkości ziarna od pyłu do drobnego gresu. Z tego powodu mają zazwyczaj umiarkowaną chłonność 40 % – 50 %. Często tworzą z wchłoniętą cieczą śliskie, trudne do usunięcia z podłoża błoto. Produkty tej grupy charakteryzuje również wysoka zawartość pyłu, co sprawia, że sorbent (mimo wysokiego ciężaru nasypowego) jest bardzo wrażliwy na podmuchy wiatru. Utrudnia to pracę i wymaga stosowania ochrony dróg oddechowych oraz oczu.
Dodatkowo, niska chłonność powoduje powstanie dużej ilości odpadu, który wymaga unieszkodliwienia, co w finałowym rozrachunku przekłada się na wyższe koszty operacyjne.

sorbenty przetworzone, czyli: kalcynowane, np. Sorbent Compakt.
Sorbenty te najczęściej występują w formie granulek o bardzo mocno rozwiniętej powierzchni wewnętrznej (co zwiększa możliwości absorpcji). Charakteryzuje je wysoka chłonność, 100% i więcej. Ziarna tych sorbentów, po pochłonięciu cieczy, zachowują swoje własności fizykochemiczne tzn. są twarde, nie kruszą się, minimalnie pylą.  Skutecznie dosuszają powierzchnię i nie oddają pochłoniętej cieczy

-Bierność chemiczna-

Bardzo proszę Państwa o sprawdzanie informacji w karcie charakterystyki lub w karcie technicznej produktu. Kluczowym jest zweryfikowanie czy dany sorbent nie reaguje z pochłoniętą cieczą. Wiemy, że są na rynku Polskim sorbenty powszechnie uważane za uniwersalne- jednak po kontakcie z kwasami reagują agresywnie.

Wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z tobą.