Blog o tym czemu taniej oznacza drożej? Proces zakupowy sorbentów- co brać pod uwagę i dlaczego?

Sorbent Compakt, to sorbent mineralny, uniwersalny który został wprowadzony na rynek Polski na samym początku działalności firmy Sintac-Polska Sp. z o.o. (czyli ponad 30 lat temu).

Sam pomysł zastąpienia trocin, pumeksu, czy piachu- sorbentem wydawał się niemożliwy, wręcz absurdalny. Wiele osób wróżyło nam klęskę i odradzało rozwijania się w tym kierunku.

Po paru latach Sorbent Compakt stał się najbardziej popularnym sorbentem w kraju. Jedną z pierwszych grup Klientów, która doceniła jego właściwości była Polska Straż Pożarna oraz koncerny paliwowe.

Do największych zalet sorbentu Compakt należą:

  • Wysoki ciężar nasypowy (co umożliwia stosowanie produktu na drogach),
  • bardzo wysoka chłonność- potwierdzona zewnętrznymi badaniami (min. 117%),
  • bierność chemiczna,
  • twarde ziarno, które nie rozmięka po nasączeniu,
  • wysoka skuteczność w przywracaniu szorstkości na szlakach komunikacyjnych- potwierdzona zewnętrznymi badaniami.

Wysoka chłonność i ciężar nasypowy to jednak największe zalety sorbentu Compakt.

Czemu chłonność jest tak bardzo istotna?

Im większa chłonność sorbentu, tym większa ilość zanieczyszczeń może być za pomocą jego usunięta. To sprawia, że procesy oczyszczania są bardziej efektywne, co jest szczególnie ważne w przemyśle i ochronie środowiska.

Załóżmy że mamy do usunięcia plamę ropopochodną, która pochodzi z rozszczelnionego zbiornika o pojemności 40L.

W celu osuszenia i usunięcia plamy wystarczy wykorzystać 1-maksymalnie 2 worki sorbentu Compakt (ilość zależna jest od warunków pogodowych, gęstości oleju, rodzaju powierzchni). Opierając się na naszych doświadczeniach wiemy, że na Polskim rynku są sorbenty które posiadają chłonność na poziomie 40-50%. Oznacza to, że w praktyce musimy zakupić ok. 3-4 worków gorszego jakościowo sorbentu.

Dodatkowo zapłacimy drożej za utylizację odpadu niebezpiecznego oraz jego transport.

Efektywne usuwanie zanieczyszczeń za pomocą sorbentów o wysokiej chłonności pomaga również w ochronie środowiska naturalnego. Zmniejsza to ryzyko negatywnych skutków zanieczyszczeń dla ekosystemów wodnych, gleby i powietrza.

Odpowiedni ciężar nasypowy to kolejny temat, który bardzo często jest ignorowany podczas postępowań. Używając lekkiego sorbentu, podatnego na podmuchy wiatru, będziemy mieć bardzo wiele strat produktu. Sztuczne 'oszczędności’ dokonane podczas zakupów sprawią, że będziemy potrzebować więcej produktu niż wcześniej zakładano.

Zachęcamy Państwa do lektury bloga zamieszczonego na naszej stronie o sorbentach. Zawarliśmy tam kluczowe informacje, czym każdy Zakupowiec powinien się kierować aby dokonać zakupu świadomego i rozsądnego.

Polecamy również szkolenia prowadzone przez naszą firmę z zakresu:

  • usuwania wycieków substancji niebezpiecznych z zbiorników wodnych oraz powierzchni twardych
  • doboru odpowiednich produktów,
  • postępowania z odpadem niebezpiecznym.

Podsumowując, jakość sorbentu jest kluczowym czynnikiem, który wpływa na skuteczność usuwania zanieczyszczeń, efektywność kosztową, uniwersalność zastosowań, ochronę środowiska, możliwości odzysku substancji oraz bezpieczeństwo. Dlatego wybór sorbentu o odpowiedniej chłonności jest fundamentalny dla sukcesu wielu procesów.

Wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z tobą.