Co robić w przypadku wycieku substancji niebezpiecznej? Czy umiesz odpowiednio stosować sorbenty?

Co robić w przypadku awarii środowiskowej na powierzchni utwardzonej?

 1. Ocena sytuacji: Pierwszym krokiem jest ocena sytuacji. Celem jest określenie rodzaju (karta charakterystyki) i ilość rozlanego materiału. Kolejny etap to dobranie odpowiedniego typu sorbentu do usunięcia wycieku. Dla rozlanego oleju najlepsze będą sorbenty hydrofobowe, które adsorbują olej, ale nie wodę.Dla rozlanych kwasów zastosujemy z kolei sorbenty uniwersalne, chemicznie bierne. Kluczowym jest posiadanie na wyposażeniu specjalistycznych Apteczek Ekologicznych wyposażonych w Instrukcje postępowania w przypadku wycieku substancji niebezpiecznej.
 2. Zabezpiecz siebie!: Priorytetem jest dobranie odpowiedniej ochrony dla Pracownika, który będzie zabezpieczał powierzchnię po wycieku. Taka osoba powinna być zabezpieczona w specjalne obuwie, kombinezon oraz rękawice i maskę (stopień zabezpieczenia uzależniony jest od rodzaju uwolnionej substancji).
 3. Przygotowanie miejsca i zabezpieczenie otoczenia: Zabezpiecz obszar dookoła rozlania, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się wycieku. Możesz użyć węży sorbentowych (typu KOBRA), aby otoczyć rozlaną substancję i zabezpieczyć studzienki kanalizacyjne.
 4. Stosowanie sorbentu: Rozprowadź odpowiednio dobrany sorbent bezpośrednio na rozlaną substancję, zaczynając od zewnętrznych krawędzi i zmierzając do środka, aby maksymalnie ograniczyć obszar rozlania. Użyj wystarczającej ilości sorbentu, aby całkowicie pokryć rozlaną substancję.
 5. Czekanie na absorpcję: Pozwól sorbentowi na absorpcję oleju. Czas potrzebny na absorpcję może się różnić w zależności od rodzaju i ilości rozlanej substancji oraz typu sorbentu.
 6. Zbieranie sorbentu: Po absorpcji oleju sorbent wraz z absorbowaną substancją powinien być ostrożnie zebrany. Można użyć łopatki, szczotki lub odkurzacza przemysłowego, w zależności od konsystencji i ilości sorbentu oraz rozlanej substancji.
 7. Utylizacja: Zebrany sorbent wraz z absorbowaną substancją musi być utylizowany zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów niebezpiecznych. Upewnij się, że postępujesz zgodnie z odpowiednimi wytycznymi, aby uniknąć negatywnego wpływu na środowisko.
 8. Oczyszczanie i dezynfekcja miejsca zdarzenia: Po usunięciu sorbentu i absorbowanej substancji miejsce rozlania należy dokładnie oczyścić i zdezynfekować, aby usunąć wszelkie pozostałości i zapobiec poślizgnięciu się lub innym wypadkom. W przypadku wycieku substancji ropopochodnej zalecamy wykorzystanie bezpiecznego preparatu odtłuszczającego SINTAN.
 9. Przegląd i analiza zdarzenia: Po zakończeniu procesu warto dokonać przeglądu i analizy zdarzenia, aby zrozumieć jego przyczyny i, jeśli to możliwe, wprowadzić środki zapobiegawcze, zmniejszające ryzyko podobnych zdarzeń w przyszłości.

Pamiętaj, że bezpieczne i skuteczne stosowanie sorbentów wymaga przestrzegania zasad BHP oraz znajomości właściwości chemicznych sorbentów i adsorbowanych substancji.

Kluczowym jest:

 • wprowadzenie regularnych szkoleń pracowników.
 • posiadanie procedur spisanych w formie instrukcji na wypadek tego typu zdarzeń.
 • posiadanie odpowiedniego wyposażenia miejsca pracy (zestawy specjalistyczne sorbentów, preparat odtłuszczający Sintan, ubranie zabezpieczające, itp).

Firma Sintac-Polska Sp.z o.o. oferuje:

 • Specjalistyczne szkolenia z postępowania w przypadku wycieku substancji niebezpiecznej oraz z form zabezpieczeń przed wyciekami.
 • Usługę abonamentową profesjonalnego wsparcia merytorycznego w przypadku awarii środowiskowej.
 • Usługę Pogotowia Ekologicznego.
 • Usługę utylizacji odpadów niebezpiecznych.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania skontaktuj się z nami!

@: sintac@sintac.pl, tel.: 22 812 62 54 (czynny w godzinach pracy biura), tel.: 601 555 605 (czynny 24/7)

Wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z tobą.