Jak dobrać odpowiedni sorbent do danego wycieku? Czym się kierować? Gdzie się poradzić?

Dobór odpowiedniego sorbentu do konkretnego zdarzenia wymaga uwzględnienia kilku kluczowych czynników. Oto kroki, które pomogą Ci wybrać najodpowiedniejszy sorbent do sytuacji, z którą się zmagasz:

  1. Określ miejsce zdarzenia. Ważne jest aby określić czy wyciek miał miejsce na powierzchni utwardzonej czy w zbiorniku wodnym. Sorbenty posiadają różne formy oraz właściwości i w zależności od lokalizacji wycieku dobieramy odpowiedni asortyment. Możliwe jest, że do zdarzenia dochodzi na powierzchni utwardzonej jednak w bliskiej odległości od zbiornika wodnego. Wówczas powinny być zastosowane specjalne środki ostrożności, które umożliwią skuteczne ograniczenie wycieku oraz jego pochłonięcie.
  2. Określ rodzaj substancji do absorpcji: To podstawowy krok, który zadecyduje o rodzaju sorbentu. Różne sorbenty są przeznaczone do różnych substancji – niektóre są dedykowane do absorpcji olejów i paliw (hydrofobowe), inne do chemikaliów, a jeszcze inne mogą być uniwersalne- które przeznaczone są do pochłaniania ropopochodnych oraz nieagresywnych substancji chemicznych. Bardzo ważne jest abyś posiadał Kartę Charakterystyki uwolnionej substancji aby jak najszybciej dokonać selekcji odpowiedniego sorbentu.
  3. Zidentyfikuj ilość substancji do absorpcji: Szacunkowa ilość rozlanej substancji pomoże określić potrzebną ilość sorbentu. Ważne jest, aby mieć na uwadze zdolność absorpcyjną wybranego sorbentu, aby zapewnić wystarczającą ilość materiału.
  4. Uwzględnij warunki środowiskowe: Warunki, w których dojdzie do wykorzystania sorbentu, takie jak obecność wody, temperatura, czy też ryzyko reakcji chemicznych, powinny wpłynąć na wybór. Niektóre sorbenty są specjalnie zaprojektowane do pracy w określonych warunkach.
  5. Ocena szybkości absorpcji: W zależności od sytuacji, szybkość, z jaką sorbent może zaabsorbować substancję, może być kluczowa. W przypadku szybko rozprzestrzeniających się substancji, należy wybrać sorbenty szybko działające.
  6. Odporność chemiczna i wytrzymałość: Sorbent powinien być odporny na substancje, które ma absorpcji, a także zachować integralność fizyczną podczas użytkowania. Warto mieć również na uwadze fakt, że na rynku są dostępne sorbenty, które nie są bierne chemicznie i mogą agresywnie reagować z niektórymi substancjami chemicznymi.
  7. Dostępność: Kluczowym jest wyposażenie swojego magazynu, hali adekwatnie do ilości przechowywanych materiałów (płynów) niebezpiecznych. Jeśli jednak awaria przerasta podaż produktów służących ograniczaniu i usuwaniu wycieków warto zgłosić się do Straży oraz do firmy, która w trybie awaryjnym przyjedzie i dostarczy wymagane produkty. Firma Sintac-Polska Sp.zo .o. znana jest na rynku z oferowanego Pogotowia Ekologicznego, które działa na terenie całej Polski. W trybie awaryjnym przyjeżdżamy do Klienta i albo wspieramy go usługowo w ograniczaniu i usuwaniu wycieków lub tylko dostarczamy produkty. Dodatkową usługą naszej firmy jest odbiór i utylizacja odpadów. Wspieramy również naszych Klientów w programie BDO i asystujemy we wszystkich czynnościach wymaganych prawem Polskim.

Zanim zdecydujesz się na konkretny typ sorbentu, dobrze jest skonsultować wybór z dostawcą lub producentem, który może zaproponować najlepsze rozwiązanie do twojego konkretnego przypadku. W niektórych sytuacjach, zastosowanie kombinacji różnych sorbentów może okazać się najbardziej skuteczne. Jeśli masz wątpliwości zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami.

Wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z tobą.