Jaki jest zakres usług Pogotowia Ekologicznego SINTAC?

Zakres usług Pogotowia Ekologicznego obejmuje szereg działań mających na celu ochronę środowiska oraz reagowanie na zdarzenia ekologiczne, które mogą zagrażać zdrowiu ludzi, zwierząt, roślin, a także całym ekosystemom. Pogotowie Ekologiczne jest kluczową ofertą naszej firmy, która wyróżnia nas na rynku.

Oto kilka przykładowych obszarów działania:

  1. Dostawa-w trybie awaryjnym (24/7) produktów służących ograniczaniu i pochłanianiu wycieków substancji niebezpiecznych. Gwarantujemy całodobową gotowość magazynową. Wszystkie potrzebne środki oraz sprzęt techniczny do ograniczenia, zabezpieczenia i likwidacji awarii dostarczymy w możliwie najkrótszym czasie od zgłoszenia zdarzenia.
  2. Reagowanie na rozlewy substancji chemicznych i ropopochodnych: Szybka reakcja na wycieki i rozlewy substancji szkodliwych, w tym ropopochodnych, które mogą zanieczyszczać glebę, wody powierzchniowe oraz podziemne. Mamy do swojej dyspozycji tylko sprawdzone produkty z którymi pracujemy od wielu lat.
  3. Neutralizacja substancji niebezpiecznych: Działania polegające na bezpiecznym usuwaniu i utylizacji odpadów niebezpiecznych. Posiadamy wszelkie wymagane ku temu decyzje aby sprawnie zebrać, odebrać odpad i zutylizować go zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  4. Doradztwo i edukacja ekologiczna: Udzielanie informacji i wsparcia dla firm, instytucji oraz indywidualnych osób w zakresie ochrony środowiska i zapobiegania zagrożeniom ekologicznym. Prowadzimy dodatkowo usługę abonamentową „Emergency Response„- w ramach której oferujemy całodobowe merytoryczne wsparcie.
  5. Monitoring stanu środowiska: Pobranie próbek oraz przeprowadzanie badań laboratoryjnych na zawartość szkodliwych substancji.
  6. Współpraca z innymi służbami ratowniczymi oraz wykonywanie raportów dla WIOŚ i RDOŚ: Wymiana informacji i koordynacja działań z jednostkami straży pożarnej, policji, służbami medycznymi oraz innymi agencjami odpowiedzialnymi za zarządzanie kryzysowe.

Zakres Usługi Pogotowia Ekologicznego jest zależny od potrzeb Klienta. Jesteśmy elastyczni i otwarci na nowe rozwiązania współpracy.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości: zapraszamy do kontaktu: 22 812 62 54, sintac@sintac.pl

„bo to od nas zależy co Matka Natura pozostawi naszym Dzieciom”

Wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z tobą.