ODTŁUSZCZACZE

Dyspergent (nazywany również odtłuszczaczem, zmywaczem ropopochodnych, detergentem) jest preparatem służącym do odtłuszczania powierzchni. Jest również doraźnie stosowany na wodzie w celu rozbicia frakcji oleju (co umożliwia wodnej faunie i florze pobieranie tlenu).

Na co zwrócić szczególną uwagę przed zakupem dyspergentu?

Na wpływ preparatu na bezpieczeństwo:


• Użytkownika,
• Czyszczonej powierzchni i urządzeń,
• Środowiska naturalnego.


Te informacje powinny być zawarte w Karcie Charakterytyki produktu.
Zdarza się że, dystrybutorzy środków odtłuszczających reklamują swoje środki jako bezpieczne dla
użytkownika oraz środowiska, oferując silnie alkaliczne lub kwaśne preparaty. Aby sprzedać produkt
podają w opisach, kartach katalogowych, kartach technicznych tylko wybiórcze informacje, które
mają na celu wprowadzenie klienta w błąd.


Z tych powodów, do informacji producenta lub dystrybutora należy podchodzić z ograniczonym
zaufaniem.


Przed podjęciem decyzji o zakupie dyspergentu należy zażądać:

• Karty Charakterystyki produktu (zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa).
• Dokumentów potwierdzających istotne parametry produktu wystawione przez uprawnione do tego jednostki (dokumenty z laboratoriów i jednostek badawczych notyfikowanych i akredytowanych).

Pożądane cechy zmywaczy do usuwania zanieczyszczeń olejowych i ropopochodnych:


Niepalny. Zawartość rozpuszczalników organicznych zwiększa zagrożenie pożarowe.

Szybko biodegradowalny: Preparaty odtłuszczające powinny spełniać Regulacje Unii Europejskiej dot.: biodegradacji środków odtłuszczających. Wymaga ona od Oferentów przedłożenia dokumentów, że produkt biodegraduje w ciągu 28 dni w środowisku.

Przebadany dermatologicznie: Preparaty odtłuszczające często są stosowane w pomieszczeniach zamkniętych z pominięciem użycia podstawowej ochrony typu: rękawice i maska. Jeśli preparat odtłuszczający przeszedł badania dermatologiczne i posiada zaświadczenie, że nie podrażnia skóry, wówczas możemy być spokojni o zdrowie Użytkownika.


• Roztwór wodny bez zawartości rozpuszczalników organicznych.
Preparaty zawierające rozpuszczalniki organiczne oprócz zagrożenia pożarowego zagrażają zdrowiu – mogą działać rakotwórczo, mutagennie i narkotycznie. Powodują dodatkowe wprowadzenie substancji niebezpiecznych do środowiska. Takie preparaty podczas stosowania zagrażają zdrowiu użytkowników, mogą zakłócić pracę separatorów oraz odstojników, powodują niszczenie czyszczonej powierzchni.


Neutralny, czyli jego pH – powinno być zbliżone do 7.


Nie może tworzyć stabilnej emulsji z węglowodorami (oleje, paliwa). Stabilna emulsja w łatwy sposób przedostaje się przez separator i skaża środowisko naturalne.


Zdolność penetracji podłoża. Bardzo ważnym aspektem jest zdolność penetracji podłoża.
Przenikanie preparatu w głąb mytego podłoża daje gwarancję oczyszczenia, oprócz powierzchniowych, również głębszych warstw powierzchni porowatej, tj. betonu, kostki brukowej. Pozostawiony w głębszych warstwach olej, pod wpływem deszczu i wysokiej temperatury, może wydostać się na powierzchnię i spowodować dalsze zagrożenie poślizgiem.

Wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z tobą.