Prysznic do dekontaminacji PLUM BodyNeutrAll

Ciekawy produkt rozpoznany przez nas na targach SAWO w Poznaniu.


Prysznice do dekontaminacji stosuje się głównie w celu usunięcia zanieczyszczeń chemicznych, biologicznych, radiologicznych lub innego rodzaju niebezpiecznych substancji z powierzchni ciała i odzieży osób, które mogły zostać nimi skażone.

Kluczową funkcją tych pryszniców jest szybkie i skuteczne usunięcie niebezpiecznych substancji, co jest istotne zarówno dla zdrowia i bezpieczeństwa osób bezpośrednio narażonych, jak i dla ochrony środowiska przed potencjalnym skażeniem.

Plum BodyNeutrAll to mobilny prysznic do ciała stosowany do udzielania pierwszej pomocy w przypadku wypadków chemicznych. Posiada wysoko skuteczny środek do dekontaminacji skóry, powierzchni oraz odzieży. Spray można zastosować do odkażenia niezranionej skóry oraz odzieży mającej kontakt ze żrącymi substancjami. Jest medycznym wyrobem certyfikowanym w Unii Europejskiej.

Cechy/właściwości:

 • Skutecznie odkaża skórę, która miała kontakt z silnymi utleniaczami, kwasami, zasadami.
 • Produkt jest bezpieczny, może być używany nawet w przypadku nie rozpoznania substancji chemicznej – aktywnie neutralizuje kwasy, zasady, utleniacze, fluorki, aldehydy i fenole.
 • Testowany dermatologicznie, nie wykazuje niepożądanych reakcji skórnych i nie podrażnia skóry.
 • Nadaje się do dekontaminacji kilku osób lub do dużych powierzchni: do 50 m².
 • Okres przydatności do użycia: 3 lata od daty produkcji.
 • Redukuje silne utleniacze (takie jak chlor, podchloryn, dwutlenek chloru, chloramina, brom, jod, fluor, nadtlenek wodoru, kwas nadoctowy) do związków nieaktywnych.
 • Wiąże aldehydy w iminy, fenole w aminy, a metale ciężkie w kompleksy aminowe.
 • Wiąże kwas fluorowodorowy i fluorki w trudno rozpuszczalny fluorek wapnia.
 • Neutralizuje organiczne rozpuszczalniki i substancje chemiczne.

Dopuszczenia:

 • Certyfikacja jako wyrób medyczny klasy I zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia UE 2017/745
 • Zarejestrowany przez Federalny Urząd ds. Leków i Wyrobów Medycznych pod numerem DE/CA33/ILM/2020/1. Rejestracja jest ważna na terenie całej UE i może być odpowiednio oznakowana znakiem CE.
 • Zgodny z normą DIN 14555-12 dla wózków do przewozu materiałów niebezpiecznych.

Zapraszamy do pisania zapytań: sintac@sintac.pl

„Bo to od nas zależy co Matka Natura pozostawi naszym Dzieciom…”.

Wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z tobą.