Safety Day- Dzień Bezpieczeństwa-przydatne?

Safety Day, czyli Dzień Bezpieczeństwa, to wydarzenie organizowane przez firmy lub organizacje w celu podkreślenia znaczenia bezpieczeństwa w miejscu pracy oraz promowania świadomości na temat zagrożeń zawodowych i sposobów ich minimalizacji. To okazja do przeprowadzenia szkoleń, warsztatów, prezentacji i innych działań edukacyjnych związanych z zapobieganiem wypadkom, dbaniem o zdrowie i bezpieczeństwo pracowników oraz stosowaniem odpowiednich procedur bezpieczeństwa. Safety Day może być też postrzegany jako dzień refleksji nad istniejącymi praktykami bezpieczeństwa oraz jako czas na wprowadzenie nowych inicjatyw mających na celu poprawę warunków pracy i zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim pracownikom.

Safety day organizowane przez firmy mają wiele pozytywnych aspektów. Oto kilka powodów, dla których są one pożyteczne:

 1. Świadomość bezpieczeństwa: Organizowanie dni bezpieczeństwa pomaga zwiększyć świadomość pracowników na temat zagrożeń związanych z ich miejscem pracy oraz sposobów unikania wypadków.
 2. Edukacja: Dni bezpieczeństwa dostarczają okazji do przekazania informacji na temat procedur bezpieczeństwa, zasad ergonomicznych, obsługi sprzętu, oraz innych kluczowych kwestii dotyczących bezpieczeństwa zawodowego.
 3. Motywacja pracowników: Świadomość, że firma dba o bezpieczeństwo pracowników i angażuje się w organizację dni bezpieczeństwa, może motywować pracowników do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i dbania o swoje własne oraz cudze dobro.
 4. Zmniejszenie wypadków i obrażeń: Poprawa świadomości i edukacja pracowników prowadzą do zmniejszenia liczby wypadków i obrażeń w miejscu pracy, co przekłada się na lepsze wyniki firmy oraz lepsze samopoczucie pracowników.
 5. Budowanie kultury bezpieczeństwa: Regularne organizowanie dni bezpieczeństwa pomaga w budowaniu kultury bezpieczeństwa w firmie, gdzie dbanie o bezpieczeństwo staje się naturalną częścią codziennej pracy.
 6. Badanie potencjalnych zagrożeń: Dni bezpieczeństwa mogą być również okazją do identyfikacji i analizy potencjalnych zagrożeń w miejscu pracy oraz do dyskusji na temat sposobów ich minimalizacji lub wyeliminowania.
 7. Okazja do zapoznania się z nowymi technologiami: Podczas tego typu wydarzeń istnieje możliwość lepszego rozeznania się w dostępnych technologiach i nowościach. Zwiększenie świadomości dostępnych technologii może skutkować: optymalizacją kosztów wybranych procesów oraz zwiększenia bezpieczeństwa w pracy.

W ostatnim czasie przeprowadzaliśmy wiele szkoleń i warsztatów na tematy, które ewidentnie cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem:

 • jak usuwać wyciek substancji niebezpiecznej
 • jak stworzyć instrukcję reagowania na wycieki substancji niebezpiecznej
 • jak rozróżnić sorbenty i skąd wiedzieć jak dobrać odpowiedni sorbent do danego wycieku
 • jak skutecznie przywrócić szorstkość na szlaku komunikacyjnym
 • jak postępować z odpadem niebezpiecznym
 • jak korzystać z usługi pogotowia ekologicznego Sintac

Jeśli interesują Cię jakiekolwiek zagadnienia związane z bezpiecznym magazynowaniem oraz reagowaniem na wycieki skontaktuj się z naszym biurem: sintac@sintac.pl

„bo to od nas zależy co Matka Natura pozostawi naszym Dzieciom…”

Wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z tobą.