2.04.2024 Jak przechowywać użyty sorbent? Kiedy przekazać go do utylizacji?

Przechowywanie zużytego sorbentu i moment przekazania go do utylizacji zależy głównie od rodzaju substancji, które zostały wchłonięte oraz warunków bezpieczeństwa pracy. Oto ogólne wytyczne:

 1. Identyfikacja i segregacja :Identyfikuj rodzaj sorbentu i substancji, którą zaabsorbowano: W zależności od rodzaju substancji (np. olej, chemikalia, substancje niebezpieczne), wymagane mogą być różne metody postępowania. Segreguj zużyte sorbenty według rodzaju substancji: Sorbenty zaabsorbowane z substancjami niebezpiecznymi powinny być oddzielone od innych odpadów.
 2. Przechowywanie:
  • Zużyty sorbent należy przechowywać w szczelnym pojemniku, który zapobiegnie dalszym wyciekom i w efekcie zanieczyszczeniu środowiska.
  • Pojemnik powinien być oznakowany zgodnie z przepisami dotyczącymi substancji niebezpiecznych, zawierając informacje o rodzaju substancji wchłoniętej. To bardzo ważne aby pamiętać, że sorbent po pochłonięciu cieczy powinien być traktowany jak ciecz, którą pochłonął.
  • W zależności od właściwości chemicznych substancji wchłoniętych, może być konieczne przechowywanie w specjalnych warunkach, na przykład w miejscu chłodnym, suchym lub z dala od źródeł ognia. Najlepszym źródłem wiedzy w tym zakresie będzie Karta Charakterystyki magazynowanej substancji.
 3. Utylizacja:
  • Zużyty sorbent powinien zostać przekazany do utylizacji tak szybko, jak to możliwe, aby zapobiec dalszemu zanieczyszczeniu środowiska i zagrożeniu dla zdrowia.
  • Utylizacja powinna odbywać się zgodnie z miejscowymi przepisami i normami dotyczącymi odpadów niebezpiecznych.
  • W niektórych przypadkach konieczne może być przeprowadzenie analizy chemicznej sorbentu przed utylizacją, aby określić właściwy sposób postępowania.
 4. Zgodność z przepisami: Utylizacja musi odbywać się zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów niebezpiecznych. W Polsce wymaga to skorzystania z usług firm, które posiadają odpowiednie decyzje środowiskowe.
 5. Dokumentacja: Wszystkie czynności związane z utylizacją sorbentów muszą być odpowiednio udokumentowane, w tym transport i ostateczna utylizacja. Zanim przekażesz i zgłosisz potrzebę oddania zużytego sorbentu, sprawdź wcześniej jego wagę!
 6. Częstotliwość utylizacji: Częstotliwość, z jaką należy przekazywać użyte sorbenty do utylizacji, zależy od ilości generowanych odpadów i pojemności przechowywania. Ważne jest, aby nie przetrzymywać odpadów dłużej niż jest to koniecznie potrzebne, aby uniknąć ryzyka dla środowiska i bezpieczeństwa.
 7. Przestrzegaj zasad BHP i ochrony środowiska: Zapewnij odpowiednie środki ochrony osobistej dla osób zaangażowanych w postępowanie z zużytymi sorbentami oraz minimalizuj ryzyko dla środowiska oraz zdrowia ludzkiego.
 8. Szkolenie pracowników: Upewnij się, że wszyscy pracownicy zaangażowani w postępowanie z zużytymi sorbentami są odpowiednio przeszkoleni w zakresie procedur bezpieczeństwa i zgodności z przepisami.

Jeśli potrzebujesz szczegółowych informacji lub masz wątpliwości napisz do nas zapytanie- specjalny zespół fachowców pomoże Ci w zakwalifikowaniu odpadu, doradzi w jakich pojemnikach przechowywać odpad, oferujemy asystę w systemie BDO jak i również oferujemy wsparcie we wszystkich innych etapach procesu.

„…bo to od nas zależy co Matka Natura pozostawi naszym dzieciom”

Wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z tobą.