UWAGA WIELKOPOLSKA! Nabór wniosków na przedsięwzięcia z zakresu doposażenia jednostek powołanych do zapobiegania i likwidacji skutków katastrof naturalnych lub ekstremalnych zjawisk atmosferycznych i poważnych awarii

Nabór adresowany jest do Komend Miejskich Państwowej Straży Pożarnej oraz Komend Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej województwa Wielkopolskiego.

https://www.wfosgw.poznan.pl/programy/komendy-psp-2024-nabor-wnioskow-na-przedsiewziecia-z-zakresu-doposazenia-jednostek-powolanych-do-zapobiegania-i-likwidacji-skutkow-katastrof-naturalnych-lub-ekstremalnych-zjawisk-atmosferycznych-i-po

Wnioski należy składać w terminie od 04.04.2024 r. do 22.04.2024 r.

1. Do kosztów kwalifikowanych zalicza się koszty zakupu sprzętu służącego ograniczeniu lub likwidacji zagrożeń dla środowiska, w tym:

1)   zakup samochodów specjalnych m.in.:

 • specjalnych ratowniczo – gaśniczych do przewozu ratowników, środków gaśniczych i specjalistycznego sprzętu na miejsce akcji,
 • specjalnych rozpoznawczo-ratowniczych na potrzeby działań podczas akcji związanych z przeciwdziałaniem nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska,
 • specjalistycznych operacyjnych na potrzeby działań podczas akcji związanych z przeciwdziałaniem nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska,
 • specjalnych transportowych (typu bus) do przewozu ratowników na miejsce akcji,
 • specjalnych kwatermistrzowskich do przewozu specjalistycznego sprzętu na miejsce akcji.

2)   zakup sprzętu ochrony dróg oddechowych i warsztatowego:

 • aparatów ochrony dróg oddechowych,
 • masek do aparatów ODO,
 • butli do aparatów ODO,
 • urządzeń do diagnostyki sprzętu ODO oraz sprężarek powietrznych.

3)    zakup środków ochrony indywidualnych strażaka, m.in.:

 • ubrań specjalnych strażaka,
 • butów specjalnych,
 • hełmów, kominiarek, rękawic specjalnych,
 • ubrań ochronny chemicznej i biologicznej w tym rękawic i obuwia ochronnego,
 • rękawic nitrylowych, maseczek ochronnych i kombinezonów medycznych.

4)   zakup materiałów, sprzętu i narzędzi  przeznaczonych do działań związanych
z budową zapleczy logistycznych i mobilnych punktów medycznych, w szczególności namiotów ratowniczych z wyposażeniem, agregatów prądotwórczych, sprzętu kwaterunkowego, oświetleniowego, łączności itp.

5)   zakup innego sprzętu służącego ograniczeniu lub likwidacji zagrożeń środowiska m.in.:

 • armatury pożarniczej (węże tłoczne, węże ssawne, prądownice i armatura wodno-pianowa),
 • zestawów narzędzi ratowniczych wraz z osprzętem,
 • kontenerów specjalistycznych z wyposażeniem (dla ratownictwa chemicznego, przeciwpowodziowego i przeciwpożarowego),
 • przyczep transportowych do sprzętu ratowniczo-gaśniczego,
 • generatorów piany lekkiej,
 • agregatów prądotwórczych,
 • działek wodno-pianowych,
 • wentylatorów oddymiających,
 • poduszek podnoszących (niskociśnieniowe, wysokociśnieniowe),
 • narzędzi o różnym sposobie pracy (np. hydrauliczne, mechaniczne, pneumatyczne) oraz osprzętu do narzędzi ratowniczych,
 • wysokociśnieniowych urządzeń tnąco-gaśniczych oraz wysokociśnieniowych agregatów  gaśniczych,
 • pił do cięcia betonu/ stali.

6)   zakup ubrań i sprzętu wysokiej specjalizacji, w tym przeznaczonego do działań wodnych i przeciwpowodziowych m.in.:

 • sprzęt pływający, np. łodzie i pontony ratownicze, silniki zaburtowe,
 • przyczepy podłodziowe,
 • motopomp pływających,
 • pomp szlamowych,
 • pomp do substancji ropopochodnych,
 • motopomp do wody zanieczyszczonej,
 • ubrań żaroodpornych,
 • ubrań gazoszczelnych,
 • ubrań chemoodpornych,
 • ubrań nurkowych,
 • skafandrów – kombinezonów do pracy w wodzie,
 • skafandrów suchych lodowo – ratowniczych,

7)   zakup środków pianotwórczych, neutralizujących i sorbentów.

8)  zakup sprzętu i wyposażenia do zapleczy logistycznych w jednostkach PSP.

Wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z tobą.