CO KAŻDY ZESTAW DO USUWANIA WYCIEKÓW substancji ropopochodnym powinien zawierać? (Spill kit- zestaw do usuwania wycieków)

Poniżej podajemy przykładowe wyposażenie zestawu, służącego zbieraniu oraz usuwaniu wycieków substancji ropopochodnych- Wyciek ropopochodnej.

Zestaw do usuwania wycieków substancji ropopochodnych powinien zawierać narzędzia i materiały, które umożliwiają szybkie i skuteczne ograniczenie rozprzestrzeniania się substancji oraz jej usunięcie w sposób bezpieczny dla środowiska i osób zaangażowanych w działania. Oto przykład elementów, które naszym zdaniem powinny się w nim znaleźć:

  1. Absorbenty – materiały takie jak maty, poduszki, które są zdolne do wchłaniania substancji ropopochodnych. Ważne jest, aby były one selektywne, tzn. wchłaniały tylko substancje ropopochodne, pozostawiając wodę. Umożliwi to Państwu bardziej optymalne wykorzystanie składników zestawów oraz przyczyni się do znacznych oszczędności.
  2. Granulat absorbujący– sorbent. Bardzo szybko i sprawnie osuszy powierzchnię po wycieku. W naszej ofercie sorbent o najwyższej chłonności to Sorbent Compakt: https://sintac.pl/produkty/sorbenty/sorbenty-uniwersalne/sorbent-compakt/– oferowany w każdym zestawie sprzedawanym przez naszą firmę. Charakteryzuje go bardzo wysoka chłonność i twarde ciężkie ziarno.
  3. Ciężkie rękawy ograniczające wyciek, typu KOBRA https://sintac.pl/produkty/sorbenty/sorbenty-uniwersalne/kobra-sintac/– służą do ograniczenia rozprzestrzeniania się substancji i jej lokalizacji. Umożliwiają kontrolę nad wyciekiem i zapobiegają zanieczyszczeniu większych obszarów. Dodatkowo umożliwiają zabezpieczenie studzienek kanalizacyjnych.
  4. Osprzęt ochronny dla osób usuwających wyciek – kombinezony, rękawice, gogle i maski ochronne zapewniające bezpieczeństwo podczas pracy z substancjami ropopochodnymi.
  5. Pojemniki na odpady – specjalne, bezpieczne pojemniki lub worki służące do gromadzenia zużytych materiałów absorbujących i innych odpadów związanych z usuwaniem wycieku.
  6. Preparat do odtłuszczenia powierzchni – po zneutralizowaniu i usunięciu wycieku, konieczne jest dokładne oczyszczenie obszaru. Zastosowanie preparatu odtłuszczająco-myjącego Sintan: https://sintac.pl/produkty/odtluszczacze/odtluszczacz-sintan/ umożliwi Państwu usunięcie zanieczyszczeń ropopochodnych z głębszych warstw powierzchni porowatej. Jest to preparat bezpieczny o neutralnym pH- oznacza to, że nie stanowi zagrożenia dla czyszczonej powierzchni ani dla człowieka.
  7. Szczotka zmiotka– sprzęt ułatwiające zebranie rozsypanego sorbentu.
  8. Instrukcja działania – szczegółowa instrukcja obsługi zestawu, w tym procedury bezpieczeństwa i kroki postępowania w przypadku wycieku.

Pamiętaj, że w przypadku dużych wycieków substancji ropopochodnych, konieczna jest interwencja specjalistów i zgłoszenie zdarzenia do odpowiednich służb, takich jak straż pożarna czy inspekcja ochrony środowiska. Zestaw, o którym mowa, najlepiej sprawdzi się przy małych i średnich wyciekach, umożliwiając szybką reakcję i minimalizację szkód dla środowiska. Zabezpieczy on również pracowników znajdujących się na miejscu zdarzenia.

Zalecamy regularną weryfikację stanów produktów znajdujących się w zestawach oraz uzupełnianie ich w miarę potrzeb.

Służymy pomocą przy tego typu inspekcjach oraz przy doborze jak najbardziej optymalnego wyposażenia.

Pełna lista zestawów oferowanych przez naszą firmę znajdziesz na naszej stronie: www.sintac.pl

Wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z tobą.